Fördelar med använda Microsoft Windows på din arbetsplats

Fördelar med använda Microsoft Windows på din arbetsplats

Microsoft Windows och Microsoft Office har blivit ledande plattformar för att öka produktiviteten på arbetsplatsen. Numera använder 1,2 miljarder människor Office 365 – en omfattning som utgör nästan 20 procent av världens befolkning. Så många människor kan knappast ha fel och dessutom visar statistiken att användningen fortsätter att öka.

Om du använder eller planerar att använda Microsoft Windows har du kommit till rätt plats. Oavsett om du är anställd eller driver ett eget e-handelsföretag har du stor nytta av att använda Microsoft Windows operativsystem. Föga förvånande är det allt från enskilda firmor till stora bolag som gör det. Microsoft har nämligen varit dominerande inom affärslivet i många år tack vare sitt oöverträffade Officepaket, Microsoft Office och serverprodukter. Microsoft Windows är nyckeln för företag i alla storlekar att arbeta säkert och effektivt. Härnäst presenteras de främsta fördelarna, läs vidare!

1. Skapar kontinuitet mellan enheter

Dagens fartfyllda och rörliga samhälle gör att många tar med sig arbetet till hemmet eller skiftar mellan enheter. Att gå mellan mobila och stationära enheter dagligen kan vara en utmaning. En fördel med Windows 10 är att du genom OneDrive kan övergå mellan enheter på ett sömlöst sätt. OneDrive låter dig dela filer med vem du vill från vilken enhet som helst och tar bort behovet av att lagra på datorn.

Det enda användaren behöver göra för att använda OneDrive att känna till lösenordet och logga in. Du lagrar fem gigabyte gratis medan Microsoft 365-prenumeranter kan lagra upp till två terabyte. OneDrive kan med fördel kombineras med Omnia intranet som ger effektivt stöd för en bättre digital arbetsplats. Eftersom Omnia är baserat på Microsofts produkter är det en utmärkt lösning för att skapa en effektiv arbetsplats med Microsoft Windows. Det blir enklare att starta samarbeten och användarna kan hålla sig uppdaterade om vad som händer i olika team och projekt. Vidare kan ni bestämma vilka resurser i Microsoft Windows, som till exempel Office 365 och SharePoint som ska användas för vilka syften. Sammanfattningsvis ger Omnia stöd för en bättre arbetsplats inom sex viktiga olika områden:

  • Användarupplevelse.
  • Kommunikation.
  • Samarbete.
  • Kunskapshantering.
  • Integration.
  • Förvaltning.

2. Automatiska uppdateringar

En stor fördel med Windows 10 är dess automatiska uppdateringar som säkerställer att systemet förblir säkert. Detta hjälper din verksamhet att skydda värdefull data och tar bort belastningen med att uppdatera varje enhet. Inte nog med det, även Windows 10-appar uppdateras regelbundet automatiskt med nya funktioner.

3. Användbarhet

Windows 10 är genom sin design och Task View-funktion inställt för multitasking. Det är otroligt lätt att hoppa mellan flera öppna fönster när du arbetar. Utforskaren är en grundläggande del i alla Windows-versioner sedan 1990 och fortsätter att vara det än idag. Med hjälp av utforskaren kan du lätt flytta, kopiera, söka och ta bort filer utan att behöva skriva kommandon. Tidigare fick användare manuellt skriva kommandon i MS-Dos för dessa åtgärder. Utöver Windows användbara funktioner har numera dagens användare tillgång till innovativa intranät som Omni. Tillsammans blir detta en oslagbar kombination för din arbetsplats och verksamhetens produktivitet.

dante