Konkurrerande operativsystem

Konkurrerande operativsystem

Ända sen början av Windows historia har det funnits olika operativsystem eller grafiska användargränssnitt som konkurrerat med varandra. Ett av de allra första som kom var Xerox som utvecklades på 1970-talet. Windows började utvecklas 1979, vilket skedde efter att Bill Gates sett Apples dåvarande operativsystem och blivit intresserad. Kampen mellan de blivande stora jättarna satte alltså igång redan då. Det visade sig ett par år senare att både Apple och Windows lånat rätt friskt från Xerox när de skapade sina system.

Apple

Apple blev tidigt en viktig aktör på datormarknaden. Redan 1977 kom Apple II som var deras andra dator och deras genombrott. I början av 1980-talet hade Apple som bäst 15-16 % av datormarknaden. 1984 kom Macintosh, den första persondatorn som fungerade kommersiellt med ett grafiskt användargränssnitt. Sen dess har Apple tillsammans med Windows varit de ständiga alternativen i toppen när det handlar om att utveckla system för datorer och senare också mobiler och andra enheter.

Linux

En annan konkurrent är Linux, ett operativsystem som är Unix-liknande och har en helt annan grundtanke. Till skillnad från Windows och Apples system är Linux nämligen huvudsakligen gratis. Det består mestadels av fri programvara och bygger på idén om öppen källkod. Kärnan i Linux är programvara från GNU-projektet. Idén till GNU-projektet kom redan 1983.

dante