Windows 8

Windows 8

Windows 8 kom 2012 och en utveckling av versionen kom 2013 under namnet Windows 8.1. Windows 8 är ett försök att göra ett operativsystem för alla olika enheter och skärmstorlekar. Det klassiska skrivbordet togs på grund av det bort, liksom startmenyn. Istället infördes smarta paneler. Uppstartstiden blev kortare med Windows 8 än med Windows 7 och prestandan förbättrades. Trots det möttes den här Windows-versionen framför allt av kritik.

Kritik och Windows 8.1

Att Windows 8.1 släpptes berodde på att Windows 8 kritiserades på en rad punkter. En av de viktigaste sakerna var startskärmen, som ändrades till 8.1-versionen av Windows. Att startmenyn tagits bort upprörde också många användare. En annan sak som kritiserades var att det fanns teknik i Windows 8 som hade tanken att det skulle bli svårt eller omöjligt att använda programvara från andra tillverkare än just Microsoft. Det var dock i viss mån frivilligt för datortillverkare att ha med denna teknik eller om de ville deaktivera “secure boot” på sina datorer.

Annan kritik handlade om att Windows gått för långt i sina försök att ha samma gränssnitt för datorer och mobiler, vilket gjort datorversionen märklig. Kritiken gick att läsa om i Svenska Dagbladet och de flesta andra tidningar.

dante