Windows Millenium

Windows Millenium

Windows Millenium kallades också för Windows Me. Windowsversionen kom 2000 och var den sista versionen av Windows som var en MS-DOS-version. I de allra tidigaste versionerna av Windows var Windows bara ett grafiskt användargränssnitt som las uppe på operativsystemet MS-DOS, medan senare versioner blev allt mer integrerade med DOS. I de versioner som kom efter Windows Millenium innehåller Windows allt ett operativsystem behöver och MS-DOS blev inte längre nödvändigt.

MS-DOS var ett system som började kännas gammalt. Efter sin storhetstid på 1980- och 1990-talen sprang annan teknik ifrån systemet och att Windows slutade vara DOS-baserat är inte förvånande. En lite rolig detalj är att MS-DOS blev ett såpass etablerat fenomen att det finns med i NE, ett tecken på hur stor betydelse systemet faktiskt hade.

Nyheter

Plug & Play-tekniken hade utvecklats och Windows Millenium var den första versionen som hade stöd för Universal Plug and Play. Många av de andra nyheterna i den här versionen handlar om systemsäkerhet. Automatiska uppdateringar kom, liksom möjligheten till systemåterställning. Ett skydd för systemfiler kom också, så att de ursprungliga systemfilerna kunde inte bli överskrivna (vilket varit möjligt tidigare).

Andra nyheter var programvara som en ny DVD-spelare, Windows Movie Maker och program för förhandsgranskning av bilder. Det kom också en rad nya spel, till exempel internet backgammon och internet dam.

dante