Windows XP

Windows XP

Med Windows XP kom en Windows-version som var en uppdatering av Windows 2000 och som riktade sig både till hemanvändare och företag. Windows 2000 hade fått en del kritik för sitt användargränssnitt. Många menade att det inte var särskilt användarvänligt. Med Windows XP försökte man lösa detta. Man skapade dessutom stora reklamkampanjer och nådde många. Windows XP blev ett extremt populärt operativsystem och Windows hade svårigheter att få människor att lämna det för en senare version. Tidningen PC för alla skrev 2015 att Windows 8.1 blivit mer populärt än Windows XP. Eftersom Windows XP kom redan 2001 är det häpnadsväckande. Att en annan version så småningom tog över är inte konstigt, men att så många höll fast vid det 14 år efter lanseringen att det faktiskt är en nyhet att en senare version blivit mer populär, säger något om hur stor genomslagskraft Windows XP hade. Fortfarande är det många som använder systemet, det beräknas ha en marknadsandel på runt 18 %. Detta trots att Microsoft slutade lansera uppdateringar för systemet redan 2014 (förutom någon enstaka säkerhetsuppdatering som kommit senare). De flesta användare i Europa och USA har övergett Windows XP, men i andra delar av världen är det fortfarande många som använder det.

Vad var nytt?

Vad var det då som var nytt med Windows XP? Det var en uppdatering av Windows 2000, som redan hade ett stabilt och snabbt system. Systemet förbättrades ytterligare och med Windows XP kunde datorer arbeta effektivt under en längre tid. Det stora problemet med Windows 2000 hade varit användarvänligheten, som inte var särskilt stor. Nyheterna som kom med Windows XP handlade därför om att försöka öka användarvänligheten, och att systemet fortfarande är populärt och används visar att de lyckades bra.

Med Windows XP kom en rad program, en del var nya, andra bara i uppdaterade versioner. Program som ingick var till exempel webbläsaren Internet Explorer, Kalkylator för att göra uträkningar, Microsoft Paint för enkelt bildskapande, Anteckningar och WordPad för olika sorters texthantering, Outlook Express för mejl, Windows Media Player och Windows Movie Maker för att se och redigera mediefiler, och den populära chattklienten Windows Messenger (MSN).

Kritik

Den kritik som riktats mot Windows XP har framför allt handlat om bristande säkerhet. Det är ett system som varit sårbart för virus, trojaner och spionprogram. Microsoft har försökt skapa uppdateringar för att lösa problemen, men de har till viss del kvarstått.

En annan kritik som framförts är att flera program är integrerade i systemet. De går att ta bort, men då kan man få problem med datorn, så i praktiken måste man ha dem kvar. Att inte själv få välja vilka program man föredrar och att Microsoft försöker tvinga användare att ha deras program bara för att de valt ett operativsystem från dem, har inte alltid mötts så positivt.

dante