Bakgrund

Bakgrund

Bill Gates och Paul Allen grundade Microsoft år 1975. Då stavades det med bindestreck: Micro-soft. Namnet var en förkortning av det lite omständliga MicroComputer Software. Vid den här tiden hade skapandet av grafiska användargränssnitt påbörjats. Utvecklare och forskare hade sedan början av 1970-talet sysslat med att utveckla principer för grafiska användargränssnitt och kommit en bit på vägen. Det tog dock ett tag innan de utvecklats tillräckligt för att vara möjliga att använda på persondatorer, som vid den här tiden inte heller kommit särskilt långt i utvecklingen.

När Microsoft grundades var det inte med tanke på att skapa ett nytt operativsystem, utan tanken var att sälja Basic-tolkar, alltså program som utför aktiviteter som skrivits i kodspråket Basic. Tolkarna skapades för datorn Altair 8800, en mikrodator som kom 1974 och räknas som världens första mikrodator.

Under 1979 började Microsoft utveckla ett grafiskt användargränssnitt, vilket skedde efter att Bill Gates sett Apples operativsystem. Namnet Windows kom 1983. Två år senare lanserades Windows 1.0. De tidiga grafiska gränssnitten hade en väldigt hög kostnad, eftersom hårdvarukraven var stora. Bristen på program var också ett problem. En av tankarna med Windows var att det skulle vara ett system som inte var lika resurskrävande. Windows 1.0 krävde två diskettstationer och 512 kilobyte, alltså en halv megabyte. Det var inte så många som hade persondatorer på den här tiden, så systemet blev inte så utbrett.

Även om Windows 1.0 inte fick så stor spridning var de tidiga grafiska gränssnitten början på en helt ny tid, en datorrevolution. Saker som inte varit möjliga tidigare var det nu. Att kunna sitta vid en dator, använda en mus och flytta runt olika fönster som syntes på skärmen, var helt nytt. Tidigare hade det normala varit att skriva kod om man ville använda en dator. Kod som för många framstod som komplicerad och kryptisk. Med de grafiska användargränssnitten kunde persondatorer bli ett verkligt fenomen. Med deras hjälp kunde datorer och datoranvändande bli något tillgängligt för alla människor, inte bara för dem som hade en särskild datorutbildning eller hade ett stort intresse och på egen hand hade lyckats lära sig hur de fungerade.

Genombrottet för Windows

Windows slog igenom i lite större utsträckning med Windows 3. Den första versionen av Windows 3 kom 1990 och i kombination med en ny 386-processor från Intel och ett bättre arbetsminne blev prestandan mycket bättre. Datorerna kunde arbeta väldigt snabbt jämfört med vad som tidigare varit möjligt. Arbetsminnet hade växt sig till 2 eller 4 MB, vilket idag såklart låter som nästan ingenting.

På två år såldes tio miljoner paket med Windows, både till företag och personer som hade en dator hemma. Stölderna och piratkopieringen av Windows system blev dessvärre också vanligare, ett problem som Windows fick kämpa med under lång tid framöver.

dante