Windows NT

Windows NT

Windows NT var den första Windows-versionen där det inte fanns något samarbete mellan Microsoft och IBM, som stod bakom MS-DOS. NT är en förkortning av New Technology, och med det här operativsystemet försökte Windows skapa något nytt. Värt att nämna är att fler DOS-baserade versioner av Windows kom efter Windows NT. Windows NT kom i sin första version 1993, och uppdaterade varianter kom 1994, 1995, 1996 och 1999. Under samma tidsperiod kom Windows 95 och Windows 98. Den sista MS-DOS-baserade versionen av Windows var Windows Millennium som kom 2000, alltså senare än den sista Windows NT-varianten.

Att skapa system som byggde på MS-DOS och att skapa system som var helt egna operativsystem var alltså något Microsoft sysslade med parallellt under 1990-talet. Att utveckla ett system som inte baserades på DOS tog sin tid. Skämtsamt lästes NT-förkortningen ibland ut som “Not today”, om man får tro PC-tidningen och deras artikel om Windows historia.

Nyheter hos Windows NT

Windows NT blev färdigt till slut, men vad var så speciellt, mer än att det inte var DOS-baserat? De flesta nyheterna handlade om tekniska lösningar, som vanliga användare inte brukar märka. En märkbar nyhet som kom var inloggningen. En annan var att ctrl+alt+del-funktionen inte längre startade om hela systemet utan istället satte det i ett läge av “säker användarhantering”.

Det system Windows NT liknar mest är Windows 3-varianterna, vilket inte är konstigt med tanke på när det började skapas. Windows NT hade i ännu större utsträckning än föregångarna utvecklats för att passa företag och kontor.

dante