Windows Vista

Windows Vista

Windows XP var en succé, men så var fallet inte med Windows Vista, vilket var nästa version av operativsystemet. Windows Vista släpptes 2007 och kom i flera olika varianter. Det som ledde till kritik var bland annat att programfönstret och aktivitetsfältet ändrats och nu var transparenta. Tekniskt var det lyckat, eftersom det gjorde att datorns prestanda förbättrades. Men många användare uppskattade inte förändringen och förstod dessutom inte de tekniska fördelarna som den innebar. Därför stängde många av funktionen, vilket gjorde att de inte heller fick de tekniska fördelarna som kom med den, och istället blev datorn långsammare än de förväntat sig. Att operativsystemet upplevdes som långsamt var ett stort problem, även om användarna själva gjort val som ledde till det.

Efter de svagheter i säkerhet som funnits med Windows XP hade ett nytt system för användarkonton skapats. Det var säkrare än hur det varit med Windows XP, men inte särskilt användarvänligt, framför allt inte när program skulle installeras eller när någon inställning behövde ändras. Förutom att det blev omständligt att flera gånger behöva bekräfta minsta förändring datorn skulle göra, så hade Microsoft gjort en annan säkerhetsåtgärd som kritiserades. Den innebar att hårdvarors drivrutiner måste vara godkända och signerade av Microsoft. Var de inte det gick de inte att installera. En lösning som var bra sett från säkerhetssynpunkt, men inte särskilt användarvänlig. De nya förändringarna gjorde dessutom att operativsystemet krävde mer kapacitet, så det handlade inte bara om användarnas egna val att datorer med Windows Vista kunde upplevas långsamma.

Positiva förändringar

Fanns det då inga positiva förändringar som kom med Windows Vista? Absolut. Till stor del är Windows Vista likt Windows XP, men förutom att arbete med säkerheten gjorts hade en hel del utveckling kring grafik gjorts. Windows Vista hade till exempel ett nytt gränssnitt för de datorer som har ett 3D-kort. Ett nytt program för DVD-bränning kom och nya versioner av de flesta program som tidigare följt med i Windows. Några andra nya program tillkom också, som Windows Fotogalleri, en ny kalender, en mycket bättre sökfunktion och nya spel. Windows Defender var ett nytt program för att ta bort spionprogram.

En funktion för taligenkänning kom, liksom ett föräldrafilter som gjorde att föräldrar kunde blockera vissa sidor för sina barn. Dessutom kom nya typsnitt, som var speciellt utformade för ClearType. ClearType var en funktion som kom redan med Windows XP och som handlade om att jämna ut kanterna på teckensnitt på bland annat OLED- och LCD-skärmar.

dante