Microsoft Windows vs Apple macOS

Microsoft Windows vs Apple macOS

Inom marknaden för persondatorer är Windows och macOS de operativsystem som härskar. Tillsammans utgör deras andel ungefär 90 procent av marknaden. Några andra mindre spelare inom persondatorers marknad för operativsystem värda att nämna är Google Chrome OS och Linux, varav båda tillsammans utgör under 10 procent. Dock har Windows en försvinnande liten andel på marknaden för smartphones och surfplattor medan Googles Android härskar med cirka 75 procent. Resterande andel har Apples operativsystem iOS. Microsoft Windows är alltså det mest populära operativsystemet för persondatorer medan Mac iOS är det mest populära för surfplattor. Googles Android är det populäraste operativsystemet för smartphones och Linux specialitet är superdatorer där deras operativsystem har totalt marknadsövertag.

Emellertid fortsätter Microsoft Windows och Apple macOS (tidigare Mac OS) vara de mest berömda varumärkena för operativsystem, med tanke på dess utbredning och decennier på marknaden. Vilket är egentligen det bästa operativsystemet? Operativsystemens styrkor och svagheter jämförs och redogörs här. För att lättare svara på frågan delas svaret in i tre kritiska kategorier inom datoranvändning: säkerhet, prestanda och användbarhet.

Säkerhet

Nya versioner av Windows är säkra då de har förprogrammerad brandvägg och antivirusskydd. Både Windows och macOS erbjuder varierade inloggningsalternativ, såsom det klassiska att skriva in ett lösenord manuellt eller biometriskt med ett finger. Dock erbjuder Windows 10 ännu fler biometriska inloggningsalternativ som till exempel ansiktsigenkänning. Dessutom har Windows sin klassiska startknapp med en meny som ger direkt tillgång till mest använda program och dokument. Denna ytterligare säkerhet gör Windows lämplig för äldre och pensionärer som kan behöva enklare och säkrare inloggning. Användaren behöver vara säker på att ingen obehörig får tillgång till personliga dokument eller känsliga uppgifter, som exempelvis vilket alternativ för pensionsspara som valts. Eftersom Windows är avsevärt mer utbrett är det lite mer exponerat för skadlig programvara. I praktiken är därför macOS säkrare även om Windows förprogrammerade skydd är mycket avancerat.

Prestanda

En klar skillnad mellan operativsystemen är angående hårdvara och datorkomponenter. Windows tillåter mer flexibilitet då användare kan byta och uppgradera komponenter. Exempelvis kan användare uppgradera till ett nyare grafikkort eller lägga till ett extra ramminne. Istället är macOS prestanda mer begränsad på grund av svårighet att byta komponenter. Å andra sidan håller självklart en nyköpt Appledator hög kvalitet och oftast tillräckligt med prestanda för långvarig användning.

Användbarhet

Såväl Windows som macOS tillåter användare fritt ändra i skrivbordsbakgrund, skärmupplösning, ljusstyrka och färger. Dock brukar Apple anses vara mästare inom elegans och enkelhet.

Viss fördel har Windows i användbarhet genom att det har så pass utbredd användning. Detta gör att det naturligt sett finns många flera guider tillgängliga. Inte minst vid felsökning underlättar denna fördel.

Båda operativsystemen erbjuder en mängd förprogrammerade verktyg och appar. Gemensamt för båda operativsystem är att de inkluderar en bred mängd nyttiga program och verktyg, såsom e-post, kalender, kalkylator, röstinspelare, nyheter, foto- och videoredigerare samt webbläsare. Här har macOS pluspoäng då det inkluderar mer fullfjädrade program för foto- och videoredigering, och inte minst GarageBand, som är ett fullt utrustat datorprogram för musikskapande eller egen poddsändning.

dante