Använd Windows för att förbereda dig inför högskoleprovet

Använd Windows för att förbereda dig inför högskoleprovet

För dig som vill komma in på drömutbildningen, men inte har de gymnasiebetyg som krävs, är högskoleprovet ett intressant alternativ. Genom att göra högskoleprovet får du en extra möjlighet att komma in på den utbildning som du så gärna vill komma in på. Men det är viktigt att du förbereder dig inför högskoleprovet, då ökar dina möjligheter avsevärt att få ett bra resultat. Det finns dessutom en mycket bra tjänst på Hpguiden.se där du kan få hjälp med att förbereda dig inför högskoleprovet.

Windows och Office för underlätta förberedelserna

När du ska förbereda dig för högskoleprovet kan du ha stor nytta av Windows och Office. I Windows finns en rad planeringsfunktioner som du kan använda dig av. Du kan även använda dig av olika klock- och alarmfunktioner, om du till exempel använder dig av Pomodoro-tekniken, när du arbetar vid datorn. Och finns inte den funktion som du behöver i Windows, finns den sannolikt i form av en app vilken du snabbt och enkelt kan ladda ner.

I Office kan du självfallet använda dig av Word och Outlook när du ska förbereda dig. Du kan göra dina noteringar i Word samtidigt som du använder Outlook för att planera arbetet. En del av Office som tyvärr ofta förbises är OneNote som är ett utmärkt anteckningsverktyg. I OneNote kan du snabbt och enkelt skapa olika anteckningsböcker. Du kan även kopiera information från din webbläsare direkt till OneNote vilket kan vara till stor hjälp när du finner relevant information på Internet.

Detta är endast några av de olika funktioner i Windows och Office som du kan ha nytta av när du förbereder dig för högskoleprovet. Det finns ytterligare ett stort antal funktioner och verktyg som du kan använda dig av och som gör ditt arbete enklare.

dante